שינוי הגדרות תאריך ומטבע

כאשר אתה מגדיר את אפשרויות תצורת התצוגה של תאריכים, שעות ומספרים במערכת ההפעלה, הגדרות אלה משפיעות על תיבת הדו-שיח תאריך ועל חלונות אחרים במערכת ההפעלה. תוכנת Windows שבשימוש מאמצת גם היא הגדרות אלה כאשר אתה מזין תאריכים, שעות ומספרים (כולל מטבע) במסמכים. מאמרים אלה מתארים כיצד לשנות את האופן שבו Windows XP מציג תאריכים, שעות, ערכי מטבע ומספרים.

שינוי אפשרויות אזור ושפה

באפשרותך להשתמש בכלי 'אפשרויות אזור ושפה' בלוח הבקרה כדי להתאים אישית את האופן שבו Windows מטפל בתאריכים, שעות, ערכי מטבע ומספרים.

כדי לפתוח את הכלי 'שינוי אפשרויות אזור ושפה'

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 3. כדי לשנות הגדרה אחת או יותר, לחץ על התאמה אישית.

  שים לב: המיקום שתבחר כולל ברירות מחדל של אפשרויות תצוגה לתאריכים, שעות ומספרים.

 

כדי לשנות את תצוגת התאריך

 1. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות לחץ על הכרטיסייה תאריך כדי לציין את השינויים שברצונך לבצע לתאריך קצר או ארוך.
 2. אם התיבות תבנית תאריך קצר או תבנית תאריך ארוך לא כוללות את תבנית התאריך הרצויה, היעזר בהנחיות שלהלן:
  • כדי להציג מספרים בני ספרה אחת ללא אפס מוביל, הקלד d להגדרת היום, הקלד y להגדרת השנה והקלד M להגדרת החודש.
  • כדי להציג מספרים בני ספרה אחת עם אפס מוביל, הקלד dd להגדרת היום, הקלד yy להגדרת השנה והקלד MM להגדרת החודש.
  • כדי להציג את שתי הספרות האחרונות של השנה, הקלד yy להגדרת השנה.
  • כדי להציג את ארבע ספרות השנה, הקלד yyyy להגדרת השנה.
  • כדי להציג שם מקוצר של היום או החודש, הקלד ddd להגדרת היום והקלד MMM להגדרת החודש.
  • כדי להציג את השם המלא של היום או החודש, הקלד dddd להגדרת היום והקלד MMMM להגדרת החודש.
  • כדי להציג טקסט נוסף, תחום את הטקטס בסימני גרש בודד (').

   הערה: הקלד M באות גדולה להגדרת התאריך. m באות קטנה משמשת להגדרת הדקות.

 3. כדי לציין כיצד על המחשב לפרש שנים המוצגות בשתי ספרות, בכרטיסייה תאריך, תחת בעת הזנת שנה בת שתי ספרות, קרא אותה כשנה בין, הקלד או לחץ על השנה שתציין את סיום טווח השנים הרצוי להגדרה.

  תכונה זו כוללת טווח של 100 שנה (טווח ברירת המחדל הוא 1930 עד 2029). שנים המצוינות בארבע ספרות אינן מושפעות מאפשרות זו. תוכנית המשתמשת באפשרות זו כדי לפרש שנים המוצגות בשתי ספרות מוסיפה לשנים 30 עד 99 (כולל) את הקידומת 19, ולשנים 00 עד 29 (כולל) את הקידומת 20. לדוגמה, השנה 99 תפורש כשנת 1999 והשנה 01 תפורש כשנת 2001.

  הערה: לא כל התוכניות משתמשות באפשרות זו. אם התוכנית שבשימושך אינה מפרשת כראוי שנים המוצגות בשתי ספרות, עיין בתיעוד או פנה ליצרן התוכנית.

 

כדי לשנות את תצוגת השעה

 1. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות לחץ על הכרטיסייה שעה כדי לציין את השינויים הרצויים.

  הערה: כדי לקבוע את תצורת ההגדרות כך שלא יוצגו אפסים מובילים בשעות, דקות או שניות בנות ספרה אחת, הקלד פעם אחת את האות הגדולה H, או הקלד אותיות קטנות, כגון h‏, m או s.

 2. אם התיבה תבנית שעה לא כוללת את התבנית הרצויה לך, היעזר בהנחיות שלהלן:
  • כדי להציג את השעה בתבנית של 24 שעות, הקלד באותיות גדולות H או HH עבור השעה.
  • כדי להציג את השעה בתבנית של 12 שעות, הקלד באותיות קטנות h או hh עבור השעה.
  • כדי להציג אפסים מובילים בשעות בנות ספרה אחת, הקלד HH או hh.
  • כדי להציג אות יחידה לציון AM (לפנה"צ) או PM (אחה"צ), הקלד את האות הקטנה t.
  • כדי להציג שתי אותיות לציון AM (לפנה"צ) או PM (אחה"צ), הקלד את האותיות הקטנות tt.
  • כדי להציג טקסט, תחום את הטקטס בסימני גרש בודד (').

 

כדי לשנות את תצוגת ערך המטבע

בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות, לחץ על הכרטיסייה מטבע כדי לציין את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את סמל המטבע, את התבניות שישמשו לסכומים חיוביים או שליליים ואת סימני הפיסוק.

הערה: אם אתה משנה את סוג המטבע (לדוגמה, מהמטבע הלאומי לאירו), שנה את סמל המטבע ולאחר מכן לחץ על אישור או על החל. השדות האחרים ישתנו כדי לשקף את המטבע החדש.

כדי לשנות את תצוגת המספר

בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות, לחץ על הכרטיסייה מספרים כדי לציין את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את הסמל העשרוני ואת התו המפריד ברשימות, את התבנית המשמשת למספרים שליליים ואפסים מובילים, וכן את שיטת המדידה (השיטה המטרית או השיטה האמריקנית).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *