מחירים

השכרה

40

לחודש שכירות ( מינימום שנה מראש )

* מחירים – התוכנה לניהול קופת ועד הבית
התוכנה לניהול קופת ועד הבית ניתנת לשימוש בגרסה מלאה חינם לחודש התנסות ללא הגבלה וללא כל התחייבות מראש. בסיום תקופת ההתנסות ואבחון התוכנה במגוון הפעולות הרבות בניהול קופת ועד הבית, התוכנה ממשיכה לעבוד בהגבלה אחת של הוספת תקבול חדש. הנתונים נשמרים וניתן להמשיך לעבוד על התוכנה מאותה נקודה בה הסתיימה תקופת ההתנסות. במקרה של העברת ניהול הועד לחבר ועד בית חדש, השירות כרוך בתשלום נוסף (150 ש"ח).