הדרכה לתוכנה

הגדרת פרטי הנכס
דיירים
 הוספת דייר חדש
עדכון פרטי דייר קיים
 מחיקת דייר קיים
 הדפסת רשימת דיירים
 תשלום שנתי לדייר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.