Tag Archives: תחזוקת הבניין

סרטון הדרכה להגדרת יתרת הפתיחה לועד הבית

הנפקת קבלה לדייר

סרטוני הדרכה לתוכנה

צפה בסרטוני הדרכה לתוכנה לניהול ועד בית

עוד סרטונים יופיעו בקרוב ב"ה