Tag Archives: דייר

יישום 11-12-15 להורדה

* הורד כאן יישום משודרג אחרון גרסה 11-12-15

שים לב, הורדה זו חייב להיות בתאום מודרך. אין להוריד יישום זה באופן עצמאי
מאחר והיישום כאן אינו גרסת התקנה.
ראו הוזהרתם

שדרוג ל 11-12-12

11-12-12

  • הפקת מכתב לדייר – אפשרות שמירת המכתב באקסל
  • קובצי אקסל – הוספת קובץ אקסל נוסף להפקת מכתב לדייר
  • הוצאות – הצגת שם ספק בהתאם לסוג ההוצאה שנבחרה
  • סיוע מרחוק – החלפת TEAMVIEWER בתוכנת SHOWMYPC
  • הפקדות – ייצוא לאקסל
  • קובצי אקסל – הוספת קובץ אקסל חדש לשמירת הפקדות