התוכנה לניהול ועד הבית

דיירים – הוספה, עדכון ומחיקה. רשימות ממוינות כולל הדפסה ועוד.. תקבולים – הוספת תקבולים, כרטיס תקבולים מדייר, תקציב שנתי לכל דייר הוצאות – הוספת הוצאות, כולל ספקים ופירוט הוצאות. דו"חות – מגוון רחב של דוחות במגוון פעולות כולל ייצוא לאקסל. אינדקסים – חברי ועד, הוצאות, תקבולים ועוד.. הפקדות – דו"ח הפקדות לפי טווח תאריכים להפקדה בבנק מאזן שנתי – דו"ח […]