התוכנה לניהול ועד בית בחסות אלרם אינסטלציה

התוכנה לניהול ועד בית בחסות


התוכנה לניהול קופת ועד הבית ניתנת להורדה חינם ללא כל התחייבות מראש בגרסה מלאה חינם למשך 30 יום.

המשתמש יכול להכניס נתוני אמת ולעבוד ללא שום הגבלה או בתנאים שונים מהגרסה המלאה.

בתום תקופת הניסיון, התוכנה ממשיכה לעבוד כרגיל עם מגבלה אחת בלבד, המונעת הוספת תקבולים חדשים.

במידה והמשתמש מחליט לרכוש או לשכור את התוכנה, הנתונים שהוכנסו בתקופת הניסיון נשארים ללא כל שינוי
והמשתמש יכול להמשיך לעבוד כרגיל מאותה נקודה בה הסתיימה תקופת הניסיון