Category Archives: פייסבוק

מנויים בלבד – הצטרפו גם אתם לקבוצה החדשה

מנויים יקרים.

נפתחה קבוצת פייסבוק סגורה למנויים בלבד
הצטרפו גם אתם כדי לשתף נושאים
הקשורים לועד בית והתייעלו על ידי שיתוף
חוות דעתכם בתיק המורכב הזה.

כתובת הקבוצה:
https://www.facebook.com/groups/novsoftware

בהצלחה
עמי

חדש חדש … עמודי פייסבוק למנויי התוכנה

מנויי תוכנה יקרים שימו לב

חדש חדש …. התוכנה לועד בית מקימה בימים אלו קבוצות פייסבוק סגורות למנויי התוכנה.
על מנת שדפים אלו יוקמו בצורה מסודרת, אנא המתינו לקבלת אי-מייל
כדי שנוכל להקים לכל מבנה עמוד מסודר עם הדיירים השייכים אליו.

בעמודים אלו תוכלו לשתף את נושאי ועד הבית וגם נושאים נוספים
היכולים לעניין את כולם.

נשתמע בקרוב
עמי
התוכנה לניהול ועד הבית