Category Archives: מנויים

מנויים בלבד – הצטרפו גם אתם לקבוצה החדשה

מנויים יקרים.

נפתחה קבוצת פייסבוק סגורה למנויים בלבד
הצטרפו גם אתם כדי לשתף נושאים
הקשורים לועד בית והתייעלו על ידי שיתוף
חוות דעתכם בתיק המורכב הזה.

כתובת הקבוצה:
https://www.facebook.com/groups/novsoftware

בהצלחה
עמי

סרטון הדרכה להגדרת יתרת הפתיחה לועד הבית