Category Archives: טיפ הדרכה

כיצד לבטל צ'ק שחזר או בוטל?

כיצד לבטל צ'ק שחזר או בוטל בתוכנה נ.ו.ב – ניהול ועד בית?
אופן הפעולה:
תקבולים => הוסף תקבול חדש => בחר דייר => בחר את ההמחאה לביטול מהרשימה => הקלד את הסכום במינוס => שמור

צפו בסרטון הדגמה:

כיצד לבצע הפקדה?

סרטון הדרכה להגדרת יתרת הפתיחה לועד הבית

מהי תוכנית תמ"א 38?

התקנות המחייבות לעמידות מבנים בישראל בפני רעידות אדמה נכנסו לשימוש כבר בשנת 1975. במסגרת ההיערכות הכללית במשק לקראת רעידת אדמה עלה הצורך לחזק מבנים שנבנו לפני מועד זה. ממשלת ישראל אישרה בשנת 2005 את תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית שמטרתה לחזק מבנים שהיתר הבנייה שלהם הוצא לפני שנת 1980 בפני רעידות אדמה.

היתרון המרכזי שמקנה תוכנית תמ"א 38 לדיירי הבית המשותף הוא השבחה של הנכס. התוכנית מאפשרת לקבל אישור לתוספות בנייה ללא תשלום מס שבח והיטל השבחה. התוכנית כוללת את תוספות הבנייה הבאות:
 הוספת מעלית לבניין
 הוספת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)- תוספת חדר לדירה
 חיזוק קומת העמודים על ידי סגירתם לחדרים מוסיפה חדרים ומחסנים בקומת הקרקע
  הוספת קומה נוספת לבניין
 שיפוץ הבניין: לובי, חצר, חניה
  שיפור עמידות המבנה בפני רעידות אדמה.

דוד שמש

התקנת דוד שמש
מתוך פורטל השירותים והמידע הממשלתי
לפני התקנת דוד שמש על גג הבית יש להצטייד בתעודה חתומה על ידי מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הקובעת לכמה דודי שמש מספיק גג הבית‮.‬

בבניין שגג הבית שלו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות:
בעל דירה יכול להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף ‬דוד‮ שמש, גם אם בעלי דירות אחרים לא הסכימו לכך‮, בתנאים הבאים:
 הוא קיבל היתר להתקנה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965‬מהעירייה או הרשות המקומית, ומילא אחר תנאי‮ ההיתר‮.‬ במקרה שהעירייה או הרשות המקומית לא מנפיקה היתר מסוג זה, ניתן להסתפק באישור האסיפה הכללית.
 המקום שעליו יותקן דוד השמש‮ אינו משמש ‬את‮ ‬בעלי הדירות בבניין למטרה כלשהי שהוסכם עליה‮ לפי תקנון הבית המשותף‮.‬
 התקנת המתקנים והצינורות תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית‮.‬‮

בבניין שגג הבית שלו אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות:
בעל דירה רשאי להתקין דוד שמש רק לאחר שקיבל את הסכמתם של כל בעלי הדירות האחרים.

אילו הוצאות מכסים דמי ועד הבית?

דמי ועד הבית מכסים את ההוצאות על אחזקת הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת שירותים לדיירי הבניין. ההוצאות על אחזקת הרכוש המשותף מתחלקות להוצאות שוטפות והוצאות תיקונים ושיפוצים על פי הפירוט הבא:


סוג ההוצאה: הוצאות שוטפות
ניקיון השטחים המשותפים: כניסה, חדר מדרגות, מחסן, מקלט ומתקן לפחי האשפה, סיוד השטחים המשותפים, אחזקת הגינה, תשלום עבור חשמל בשטחים המשותפים, הוצאות עבור הסקה מרכזית, רכישת פחי אשפה שאבדו או ניזוקו, תיקון המעלית.
סוג ההוצאה: תיקונים ושיפוצים על פי הצורך
זיפות הגג, תיקון סדקים, צביעת קירות חיצוניים, סיוד, החלפת תיבות דואר.

שינוי הגדרות מטבע ותאריך במערכת ההפעלה של חלונות

כאשר אתה מגדיר את אפשרויות תצורת התצוגה של תאריכים, שעות ומספרים במערכת ההפעלה, הגדרות אלה משפיעות על תיבת הדו-שיח תאריך ועל חלונות אחרים במערכת ההפעלה. תוכנת Windows שבשימוש מאמצת גם היא הגדרות אלה כאשר אתה מזין תאריכים, שעות ומספרים (כולל מטבע) במסמכים. מאמרים אלה מתארים כיצד לשנות את האופן שבו Windows XP מציג תאריכים, שעות, ערכי מטבע ומספרים.

שינוי אפשרויות אזור ושפה

באפשרותך להשתמש בכלי 'אפשרויות אזור ושפה' בלוח הבקרה כדי להתאים אישית את האופן שבו Windows מטפל בתאריכים, שעות, ערכי מטבע ומספרים.

כדי לפתוח את הכלי 'שינוי אפשרויות אזור ושפה'

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזור ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.
 3. כדי לשנות הגדרה אחת או יותר, לחץ על התאמה אישית.שים לב: המיקום שתבחר כולל ברירות מחדל של אפשרויות תצוגה לתאריכים, שעות ומספרים.

 

כדי לשנות את תצוגת התאריך

 1. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות לחץ על הכרטיסייה תאריך כדי לציין את השינויים שברצונך לבצע לתאריך קצר או ארוך.
 2. אם התיבות תבנית תאריך קצר או תבנית תאריך ארוך לא כוללות את תבנית התאריך הרצויה, היעזר בהנחיות שלהלן:
  • כדי להציג מספרים בני ספרה אחת ללא אפס מוביל, הקלד d להגדרת היום, הקלד y להגדרת השנה והקלד M להגדרת החודש.
  • כדי להציג מספרים בני ספרה אחת עם אפס מוביל, הקלד dd להגדרת היום, הקלד yy להגדרת השנה והקלד MM להגדרת החודש.
  • כדי להציג את שתי הספרות האחרונות של השנה, הקלד yy להגדרת השנה.
  • כדי להציג את ארבע ספרות השנה, הקלד yyyy להגדרת השנה.
  • כדי להציג שם מקוצר של היום או החודש, הקלד ddd להגדרת היום והקלד MMM להגדרת החודש.
  • כדי להציג את השם המלא של היום או החודש, הקלד dddd להגדרת היום והקלד MMMM להגדרת החודש.
  • כדי להציג טקסט נוסף, תחום את הטקטס בסימני גרש בודד (').הערה: הקלד M באות גדולה להגדרת התאריך. m באות קטנה משמשת להגדרת הדקות.
 3. כדי לציין כיצד על המחשב לפרש שנים המוצגות בשתי ספרות, בכרטיסייה תאריך, תחת בעת הזנת שנה בת שתי ספרות, קרא אותה כשנה בין, הקלד או לחץ על השנה שתציין את סיום טווח השנים הרצוי להגדרה.תכונה זו כוללת טווח של 100 שנה (טווח ברירת המחדל הוא 1930 עד 2029). שנים המצוינות בארבע ספרות אינן מושפעות מאפשרות זו. תוכנית המשתמשת באפשרות זו כדי לפרש שנים המוצגות בשתי ספרות מוסיפה לשנים 30 עד 99 (כולל) את הקידומת 19, ולשנים 00 עד 29 (כולל) את הקידומת 20. לדוגמה, השנה 99 תפורש כשנת 1999 והשנה 01 תפורש כשנת 2001.

  הערה: לא כל התוכניות משתמשות באפשרות זו. אם התוכנית שבשימושך אינה מפרשת כראוי שנים המוצגות בשתי ספרות, עיין בתיעוד או פנה ליצרן התוכנית.

 

כדי לשנות את תצוגת השעה

 1. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות לחץ על הכרטיסייה שעה כדי לציין את השינויים הרצויים.הערה: כדי לקבוע את תצורת ההגדרות כך שלא יוצגו אפסים מובילים בשעות, דקות או שניות בנות ספרה אחת, הקלד פעם אחת את האות הגדולה H, או הקלד אותיות קטנות, כגון h‏, m או s.
 2. אם התיבה תבנית שעה לא כוללת את התבנית הרצויה לך, היעזר בהנחיות שלהלן:
  • כדי להציג את השעה בתבנית של 24 שעות, הקלד באותיות גדולות H או HH עבור השעה.
  • כדי להציג את השעה בתבנית של 12 שעות, הקלד באותיות קטנות h או hh עבור השעה.
  • כדי להציג אפסים מובילים בשעות בנות ספרה אחת, הקלד HH או hh.
  • כדי להציג אות יחידה לציון AM (לפנה"צ) או PM (אחה"צ), הקלד את האות הקטנה t.
  • כדי להציג שתי אותיות לציון AM (לפנה"צ) או PM (אחה"צ), הקלד את האותיות הקטנות tt.
  • כדי להציג טקסט, תחום את הטקטס בסימני גרש בודד (').

 

כדי לשנות את תצוגת ערך המטבע

בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות, לחץ על הכרטיסייה מטבע כדי לציין את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את סמל המטבע, את התבניות שישמשו לסכומים חיוביים או שליליים ואת סימני הפיסוק.

הערה: אם אתה משנה את סוג המטבע (לדוגמה, מהמטבע הלאומי לאירו), שנה את סמל המטבע ולאחר מכן לחץ על אישור או על החל. השדות האחרים ישתנו כדי לשקף את המטבע החדש.

כדי לשנות את תצוגת המספר

בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות, לחץ על הכרטיסייה מספרים כדי לציין את השינויים הרצויים. באפשרותך לשנות את הסמל העשרוני ואת התו המפריד ברשימות, את התבנית המשמשת למספרים שליליים ואפסים מובילים, וכן את שיטת המדידה (השיטה המטרית או השיטה האמריקנית).

מה זו הודעת השגיאה?

גולשי התוכנה לועד בית – שימו לב!
הודעת השגיאה המופיעה בכניסה לתוכנה בדומה לתמונה המוצגת כאן משמאל
אינה באג בתוכנה. זו תוצאה של הפרסומת המופיעה באתר
ואני עדיין לא מצליח להתגבר עליה.
פשוט תלחצו על YES או NO ותמשיכו לעבוד רגיל.
הסירו כל חשש מליבכם, כי אין לזה שום השפעה על התוכנה.
אני מקווה למצוא לזה פתרון בקרוב.

בהצלחה
עמי

הנפקת קבלה לדייר

סרטוני הדרכה לתוכנה

צפה בסרטוני הדרכה לתוכנה לניהול ועד בית

עוד סרטונים יופיעו בקרוב ב"ה

הדפסה לקובץ WIN2PDF

יצירת קבצי PDF במהירות ובקלות!

Win2PDF יוצר קבצי PDF מתוך כל Windows 7, Windows Vista, XP, Server 2008 או Server 2003 יישום (כולל מהדורות x64). כדי להפוך את קבצי PDF, פשוט להדפיס Win2PDF מכל יישום Windows.

 • הרגילה שלנו Win2PDF התוכנה תומכת ביצירת PDF מלא, כולל היכולת דואר אלקטרוני קבצי PDF באופן אוטומטי.
 • שלנו Win2PDF Pro הגירסה כוללת את כל התכונות של הגרסה הרגילה, בתוספת הצפנה מוסיף 40-bit ו 128-bit להגן באמצעות סיסמה מסמכים, או לנטרל תכונות מסוימות, כגון היכולת לשנות, להעתיק טקסט או להדפיס קובצי PDF. Win2PDF Pro מאפשר גם כיסוי סימן מים על קבצי PDF.
 • שלנו Win2PDF שרת מהדורות מסוף לתמוך בהדפסה מהשרתים של מיקרוסופט או Citrix מסוף.

Win2PDF 7 זמין כעת!

השחרור החדש ביותר של Win2PDF תומך האחרונה של Windows 7 מערכת ההפעלה מוסיפה תמיכה קובץ חדש שמור פורמטים, כולל PDF, PDF / A, TIFF ו-XPS. לחץ כאןכדי לגלות עוד!   שדרוג תמחור זמינה.

איך זה עובד?

 1. להתקין את התוכנה Win2PDF במחשב וזה יטען כמו מדפסת חדשה בשם Win2PDF .
 2. פתיחת כל יישום במחשב – Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, AutoCAD, Internet Explorer, Firefox, Quicken, Outlook, או כל תוכנית יקרה לך להשתמש.
 3. בחר הדפסה מתפריט קובץ בחר את המדפסת Win2PDF.
 4. מתוך שיח שמור קובץ Win2PDF, בחרו שם קובץ ולשמור או דואר אלקטרוני קובץ PDF.